TIL DIG DER GERNE VIL VÆRE MENTOR

23. april 2016

Har du lyst til at hjælpe andre med at få det bedre? Har du prøvet at få en psykiatrisk diagnose, men er du kommet dig så meget at du har overskud til, at dele ud af din erfaring?

Så bliv frivillig mentor i  peer-to- peer!

 

Hvis du siger ja, bliver du en del af et spændende fællesskab af frivillige, som gerne vil gøre en forskel for andre, der har det svært.

Peer-to-peer-metoden betyder i al sin enkelthed bruger-til-bruger-støtte. Du bliver sat sammen med en person (den samme under hele forløbet), som du skal mødes med i Vejle (varighed og hyppighed aftales ved opstart). I kan f.eks. mødes og gå ture, gå på café eller i biografen sammen og meget andet.

Forløbet varer 6-9 måneder, med mulighed for forlængelse hvis begge parter ønsker dette. Der er også altid mulighed for at holde en pause eller træde helt ud af tilbuddet.

 

Hvad kræver det?

Din vigtigste kompetence er, at du har personlig erfaring med psykisk sygdom, men du skal være kommet dig så meget, at du har overskud til at dele ud af din erfaring og være mentor for en anden, der ikke er nået så langt i forhold til at mestre sin sygdom. Det har derfor ingen betydning, hvad du har af skoleuddannelse.

Som mentor deltager du i et undervisnings og supervisions forløb, hvor vi mødes med maks. 14 andre frivillige mentorer 2 gange om måneden i 6 måneder. Herefter bruger du, når du bliver matchet, nogle timer sammen med en peer i det omfang, der bliver aftalt.

Du vil få støtte og råd fra medarbejdere i Peer-to-Peer under hele forløbet.

 

Hvad indebærer det at være mentor?

 

Du skal have:

 

– Egne erfaringer med psykisk sygdom

– Overskud og lyst til det, samt mulighed for, at følge undervisning en gang om måneden  i 6 måneder

– Deltage i sparring et par timer om måneden sammen med alle mentorerne.

– Samvær en gang om ugen eller en gang hver 14. dag når du bliver matchet.

– Deltage i evalueringer, en i starten og en efter forløbet

 

Man har altid mulighed for at trække sig eller holde pause. Man bestemmer også selv, hvornår man er klar til at blive matchet.Nogen vil gerne gøre hele undervisningsforløbet færdigt først, mens andre bliver matchet sideløbende med undervisningen. Det er helt op til dig hvad du føler er bedst.

 

Hvad får man ud af det?

– Personlig udvikling.

– Nyt spændende fællesskab af frivillige.

– Vi mødes jævnligt, der er tilbud om café tre gange om ugen.

– Vi har vores egen lukkede gruppe på facebook.

– Tilbud om fællesarrangementer.

– Efter endt undervisningforløb får man et deltagerbevis.

– Vi støtter hele vejen – man kan altid kontakte en medarbejder.

– Nyt netværk

 

Hvorfor har vi Peer-to-Peer tilbud i Vejle?

Peer-to-Peer startede i 2014 som et fælles 3-årigt projekt som socialpsykiatrien i Vejle Kommune og Psykiatrifonden stod bag.

Vi ville sammen undersøge, om mennesker i socialpsykiatrien i Vejle kunne få det bedre ved, at lave aktiviteter i lokalsamfundet med andre, som er kommet sig. Projektet var en succes, deltagere fik i forbindelse med forløbet en følelse af øget håb og kontrol over eget liv og en højere grad af tilfredshed med egne livsomstændigheder. Vejle kommune har derfor valgt at forankre Peer to Peer, som et fast tilbud i foreløbigt 3 år fra 2016 og frem.