FRIVILLIG MENTOR-ORDNING

23. april 2016

Socialpsykiatrien i Vejle Kommune og Psykiatrifonden har i et 3-årigt projekt (2014-2016) afprøvet om det var muligt at hjælpe mennesker i socialpsykiatrien  i Vejle med at få det bedre og blive inkluderet i civilsamfundet. Projektet var en succes, derfor har Vejle kommune valgt, at fortsætte Peer-to-Peer som et fast tilbud i yderligere 3 år.

Peer-to-peer-metoden går i al sin enkelhed ud på, at en person, der har haft en psykisk sygdom – eller stadig har en psykisk sygdom men har lært at mestre denne, i en afgrænset periode som frivillig støtter en bruger, der aktuelt har en psykisk sygdom.

Hvorfor startede vi dette projekt?

Vi vidste, at lignende projekter i bl.a. Storbritannien har hjulpet mennesker i deres recovery-proces. Det har vist sig, at personlig erfaring med recovery er inspirerende og motiverende for dem, som ikke er kommet så langt i recovery-processen.

 

Hvad går Peer-to-Peer ud på?

10-15 frivillige får et uddannelsesforløb, der strækker sig over 6 måneder med 1 undervisningsdag om måneden, hvor de lærer, hvad det indebærer at skulle være ”peer-mentor” for en anden – en ”peer”. De lærer bl.a. om recovery, aktiv lytning, spørgsmålstyper, grænser og værdier, forandring og motivation og konflikthåndtering.

Peer-mentor og peer mødes og laver aktiviteter sammen i lokalsamfundet (fritids-, idræts-, hverdags- eller uddannelsesaktiviteter). De mødes nogle timer en gang om ugen eller hver 14. dag i en periode på 6 måneder.

 

Hvem er målgruppen?

Peers: Borgere i Vejle kommunes socialpsykiatri, der får § 85-støtte eller bor i botilbud, og borgere, der er på vej til at flytte i egen bolig.

 

Peer-mentorer: Borgere i Vejle kommune, der på et tidspunkt har oplevet at få en psykiatrisk diagnose, men har det godt nok til at kunne rumme andre, som ikke er kommet lige så langt i deres recovery-proces.

 

Hvad vil vi opnå?

I udenlandske projekter er det erfaringen, at peer’en i forbindelse med forløbet oplever en følelse af øget håb, kontrol over eget liv, inklusion og tilfredshed med egne livs- omstændigheder. På længere sigt tager peer’en også i højere grad aktivt del i aktiviteter i lokalsamfundet. Derudover styrkes peer-mentorens recovery-proces og inklusion i samfundet også.

Vi har i Vejle oplevet, at Peer-to-Peer deltagerne har opnået lignende resultater.

 

Omfang

Vi har i projektperioden (2014- 2016) gennemført tre uddannelses- forløb og har uddannet i alt 32 mentorer.

I efteråret 2017 starter vi  5. mentorhold op.

Der er løbende optag af både peers og mentorer.