FÅ EN MENTOR MED BRUGERBRAGGRUND

23. april 2016

Modtager du § 85-støtte eller bor du i botilbud? Har du lyst til at få en mentor og være en del af et spændende tilbud?

Peer-to-Peer er et tilbud i Vejle kommune, der går ud på at hjælpe borgere der er knyttet til socialpsykiatrien, med at få det bedre og blive inkluderet i lokal-samfundet.

 

 

Hvad går projektet ud på?

Du får en frivillig mentor. En, der ligesom dig har erfaring med psykisk sygdom, men som har lært at mestre den. I mødes og laver aktiviteter sammen en gang hver uge eller hver 14. dag – alt efter hvad der passer jer bedst. Det kan være cafe eller biograf-besøg, gåture, sport, strøgtur og meget andet. I vælger selv, hvad I har lyst til at lave. Forløbet varer i 6 måneder, med mulighed for forlængelse, men man kan til enhver tid tage en pause eller træde ud af tilbuddet.

 

 

Hvad får jeg ud af det? 

 

• Du får mulighed for at være sammen med en mentor, der ligesom dig har erfaring med psykisk sygdom, og I kan trække på hinandens erfaringer

• Du får mulighed for at udvide din horisont og bekendtskabs-kreds

• Du får mulighed for at deltage i fællesarrangementer i forbindelse med projektet

• Du får mulighed for at få nye venskaber og netværk og for at få det bedre

 

 

Hvad kræver det?

Kriterierne for dig er, at du skal være klar til at komme ud af din egen bolig, da mentorstøtten indebærer samvær til aktiviteter uden for eget hjem. Det behøver ikke at være de samme aktiviteter, hver gang I mødes. Det er et ligeværdigt samarbejde mellem dig og din mentor.

 

 

Forventningerne til dig er, at du:

 

• Er åben for input

• Har interesse for ny indsigt

• Er parat til at se muligheder

• Er villig til at prøve nye ting

• Tager medansvar for relationen

• Overholder aftaler

• Melder afbud, hvis du ikke kommer

 

Du behøver ingen forudsætninger ud over personlig erfaring med psykisk sygdom og et ønske om og lyst til forandring i dit liv. Du deltager i en evaluering i forbindelse med projektet (skema udfyldes anonymt ved start og slut).

 

 

Hvem er målgruppen?

Peers: Borgere i Vejle Kommunes socialpsykiatri, der får § 85-støtte eller bor i botilbud, og borgere, der er på vej til at flytte i egen bolig.

 

Peer-mentorer: Borgere der på et tidspunkt har oplevet at få en psykiatrisk diagnose, og som har det godt nok til at kunne rumme andre, som ikke er kommet lige så langt i deres recovery-proces.

 

 

Hvad vil vi opnå?

I udenlandske projekter er det erfaringen, at peer’en i forbindelse med forløbet oplever en følelse af øget håb, kontrol over eget liv, inklusion og tilfredshed med egne livsomstændig-heder. På længere sigt tager peer’en også i højere grad aktivt del i aktiviteter i lokalsamfundet. Derudover styrkes peer-mentorens recovery-proces og inklusion i samfundet også. Det er vores håb, at vi med dette tilbud kan opnå lignende resultater for deltagerne i Vejle-projektet.