FRIVILLIG MENTOR-ORDNING MÅLRETTET MENNESKER I SOCIALPSYKIATRIEN I VEJLE KOMMUNE

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Klik dig ind på en af nedenstående emner for at læse mere.

FRIVILLIG MENTOR-ORDNING

Socialpsykiatrien i Vejle Kommune vil med Peer-to-Peer tilbuddet hjælpe mennesker i socialpsykiatrien med at få det bedre og blive inkluderet i civilsamfundet.

TIL DIG DER GERNE VIL VÆRE MENTOR

Har du prøvet at få en psykiatrisk diagnose? Har du fået det så godt at du har overskud og lyst til at hjælpe andre med at få det bedre? Så bliv frivillig i peer-to- peer!

FÅ EN MENTOR MED BRUGERBRAGGRUND

Er du tilknyttet Vejle kommunes socialpsykiatri, får du § 85-støtte, eller bor du i botilbud? Har du lyst til at få en mentor og være en del af et spændende Peer-to-Peer tilbud?

PEER-TO-PEER CAFÉ

Et af formålene med Peer-to-Peer tilbuddet er bl.a. at deltagerne bliver mere integrerede i lokalsamfundet, bryder isolationen og får det bedre.

OM

Afprøvning af peer-to-peer-metoden i en dansk sammenhæng.

Peer-to-peer-metoden går i al sin enkelhed ud på, at en person, der har haft en psykisk sygdom -eller stadig har en psykisk sygdom men har lært at mestre denne, i en afgrænset periode som frivillig, støtter en bruger der aktuelt har en psykisk sygdom.
Vi ved, at lignende projekter i bl.a. Storbritannien har hjulpet mennesker i deres recovery-proces. Det har vist sig, at personlig erfaring med recovery er inspirerende og motiverende for dem, som ikke er kommet så langt i recovery-processen.
Socialpsykiatrien i Vejle Kommune og Psykiatrifonden vil afprøve, om metoden kan hjælpe mennesker i socialpsykiatrien i Vejle, til i større grad at få det bedre og blive en del af lokalsamfundet.

Hvem er vi?

Uploaded image

Lene Hoffensetz

Leder af peer-to-peer tilbuddet. Har været ansat i center for døgnpsykiatri Sukkertoppen siden 2000.
Uploaded image

Jytte Larsen

Tidligere projektmedarbejder i peer-to-peer 10 timer ugentligt. Har været ansat i center for døgnpsykiatri sukkertoppen siden 2003. Nuværende projektleder i Peer-fællesskabet, mentorordning for mennesker med tidligere misbrug. Læs mere på her http://www.peerfaellesskabet.dk/

Hvad siger deltagerne?

Nyheder

Kontakt os her

Eller send en mail til en af os, se vores email herunder