FRIVILLIG MENTOR-ORDNING MÅLRETTET MENNESKER I SOCIALPSYKIATRIEN I VEJLE KOMMUNE

Hvad kan vi hjælpe dig med?

Klik dig ind på en af nedenstående emner for at læse mere.

FRIVILLIG MENTOR-ORDNING

Socialpsykiatrien i Vejle Kommune og Psykiatrifonden vil i et 3-årigt projekt hjælpe mennesker i socialpsykiatrien med at få det bedre og blive inkluderet i civilsamfundet.

TIL DIG DER GERNE VIL VÆRE MENTOR

Har du lyst til at hjælpe andre med at få det bedre? Er du mellem 18-50 år, og har du prøvet at få en psykiatrisk diagnose? Så bliv frivillig i projekt peer-to- peer!

FÅ EN MENTOR MED BRUGERBRAGGRUND

Er du 18-40 år, får du § 85-støtte, eller bor du i botilbud? Har du lyst til at få en mentor og være en del af et spændende projekt?

PROJEKT CAFÉ

Et af formålene med peer-projektet er, at projektdeltagerne bliver mere integrerede i lokalsamfundet.

OM

Afprøvning af peer-to-peer-metoden i en dansk sammenhæng.

Peer-to-peer-metoden går i al sin enkelhed ud på, at en person, der har haft en psykisk sygdom -eller stadig har en psykisk sygdom men har lært at mestre denne, i en afgrænset periode som frivillig, støtter en bruger der aktuelt har en psykisk sygdom.
Vi ved, at lignende projekter i bl.a. Storbritannien har hjulpet mennesker i deres recovery-proces. Det har vist sig, at personlig erfaring med recovery er inspirerende og motiverende for dem, som ikke er kommet så langt i recovery-processen.
Socialpsykiatrien i Vejle Kommune og Psykiatrifonden vil afprøve, om metoden kan hjælpe mennesker i socialpsykiatrien i Vejle, til i større grad at få det bedre og blive en del af lokalsamfundet.

Hvem er vi?

Uploaded image

Chalotte Hallin

Har arbejdet i Psykiatrifonden de sidste fem et halvt år, før peer-projektet som projektleder i en landsdækkende oplysningskampagne om skizofreni.
Uploaded image

Lene Hoffensetz

Projektleder for peer-to-peer 30 timer ugentligt. Har været ansat i center for døgnpsykiatri sukkertoppen siden 2000.
Uploaded image

Jytte Larsen

Projektmedarbejder i peer-to-peer 10 timer ugentligt. Har været ansat i center for døgnpsykiatri sukkertoppen siden 2003.

Hvad siger deltagerne?

Nyheder

Kontakt os her

Eller send en mail til en af os, se vores email herunder